Dane firmy:

PHU TRANSIMPEX Robert Wawrzków, Konrad Wawrzków

REGON: 006082619

NIP: 9290117642

ul. Sportowa 8/3

65-177 Zielona Góra

Nr konta bankowego (Alior Bank): 36249000050000450076570851

Siedziba Firmy: 

Ul. Batorego 81(przy Intermarche)

65-735 Zielona Góra

tel: 68 451 75 52

email: sklep@athleticsport.pl

Warunki ogólne:

Sklep internetowy Athletic Sport, znajdujący się na stronie pod adresem www.athleticsport.pl umożliwia Kupującemu dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu wyłącznie na terenie Polski.
Do poprawnego korzystania z serwisu www.athleticsport.pl wymagana jest przeglądarka internetowa, najlepiej w aktualnej wersji, oraz włączona obsługa JavaScript.

Prawo do wniesienia sprzeciwu:

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce] prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w takim celu – ze skutkiem na przyszłość. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

Realizacja zamówień:

Ceny podane w sklepie internetowym Athletic Sport to ceny detaliczne brutto (zawierające podatek VAT) wyrażone w złotych polskich. Warunkiem realizacji zakupu jest akceptacja regulaminu i prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, który jest zamieszczony na stronach sklepu internetowego.
Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
Kupujący zobowiązany jest do podania adresu e-mail.
Warunkiem koniecznym do związania umową kupna-sprzedaży jest potwierdzenie dostępności zamówionych produktów. Zakupiony produkt, wolny od wad, zostanie wysłany Kupującemu, pod wskazany w formularzu zamówienia adres, czas realizacji i dostawy kurierem DHL i Inpost wynosi 2 dni robocze.


Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Wystawianie dokumentu sprzedaży następuje w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a PHU TRANSIMPEX, ul. Stefana Batorego 81, 65-735 Zielona Góra.
Zapłata za towar wraz z kosztami dostarczenia uiszczana jest gotówką pracownikowi firmy kurierskiej GLS przy odbiorze przesyłki, bądź przelewem na konto bankowe: ALIOR BANK 36 2490 0005 0000 4500 7657 0851. Kurier jest upoważniony do odbioru gotówki za zakupiony produkt. Dostępne są również szybkie płatności online przez Przelewy24 oraz płatności ratalne CA Raty.
Po uiszczeniu opłaty Kupujący ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.

UWAGA! Ceny w sklepie internetowym mogą być zupełnie inne niż ceny w sklepie stacjonarnym.

Kody Rabatowe:

Dozwolone jest użycie jednego kodu rabatowego. Użycie więcej niż jednego kodu rabatowego, zobowiązuje kupującego do zapłaty za obniżenie kosztów zamówienia.

Odstąpienie od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.Termin od odstąpienia umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazania przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego formularza o odstąpieniu od umowy, dostępnego do pobrania tutaj. (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko

w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat (AthleticSport, ul.Batorego 81, 65-735 Zielona Góra, sklep@athleticsport.pl) 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy dzieło polegającej na wykonaniu na stępujących rzeczy(*)/ oświadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz

jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zwracany towar powinien być wysłany na adres: ATHLETIC SPORT, 65-735 Zielona Góra, ul. Batorego 81 (CH Intermarche)

*Nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem

Wymiana towaru:

Istnieje możliwość wymiany towaru na produkt w innym rozmiarze, kolorze pod warunkami, że zwracany towar jest nieużywany, czysty, pozbawiony zapachów, posiada metki, niezniszczone opakowanie oraz, że istnieje możliwość wymiany związana z dostępnością towaru w magazynie sklepu.
Koszt przesyłki wymienionego z winy Kupującego towaru (np. źle dobrany rozmiar) pokrywa Kupujący.
Sklep Athletic Sport nie odbiera zwrotów przesyłek wysyłanych za pobraniem. Podstawą przyjęcia zwrotu jest dołączenie oryginału dokumentu sprzedaży.
W przypadku zwrotu towaru prosimy Kupującego o podanie numeru konta bankowego w celu ograniczenia kosztów związanych z przesłaniem pieniędzy.
Sklep internetowy Athletic Sport zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Kupującego, który zwraca zamówiony towar bez podania przyczyny.
Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz [Athletic Sport, ul.Batorego 81, 65-735 Zielona Góra, 786 818 676], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Informacja o odpowiedzialności konsument:

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.

- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- umowy zawartej na aukcji publicznej;

Gwarancje i reklamacje

Towar sprzedawany w sklepie internetowym Athletic Sport jest objęty gwarancją producenta bądź importera. Warunkiem przyjęcia będzie spisanie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera. W przypadku ewentualnych reklamacji należy kontaktować się biurem PHU TRANSIMPEX (Athletic Sport). Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu na adres: ATHLETIC SPORT, 65-735 Zielona Góra, ul. Batorego 81 (CH Intermarche) wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną. Firma PHU TRANSIMPEX ma 14 dni na podjęcie decyzji i poinformowanie Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji.
W przypadku uznania reklamacji zakupiony towar podlega naprawie, wymianie lub zwrotowi gotówki. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji zakupiony towar jest odsyłany do Kupującego z decyzją: Oddalone, bądź : Reklamacja nieuzasadniona.Towar, którego zwrot, reklamacja bądź wymiana nie zostanie uznana (odesłana po wymaganym terminie, nie zawierająca dowodu zakupu bądź pisma reklamacyjnego, bez metki czy opakowania, zabrudzony) będzie odesłany na koszt Kupującego. W razie problemów z funkcjonowaniem usług zapewnianych przez sklep internetowy (np. błędy w działaniu formularza rejestracyjnego, konta klienta) należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za sprawy techniczne sklepu internetowego. Osoba taka wymieniona jest w zakładce kontakt.

Oświadczamy, że nie wyrażamy zgody na wzięcie udziału w postępowaniach w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Formularz reklamacji do pobrania.

Rozwiązywanie sporu przez internet:

Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).

Informacje uzupełniające:

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości w sprawie przesyłki czy procedury z nią związanej prosimy o kontakt telefoniczny 786 818 676 lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@athleticsport.pl.
Sklep internetowy Athletic Sport prowadzony jest przez firmę PHU TRANSIMPEX mającą siedzibę w Zielonej Górze, przy ulicy Sportowej 8/3, o numerze NIP 929-011-76-42. Miejsce wykonywania działalności znajduje się w Zielonej Górze, na ulicy Stefana Batorego 81, kod pocztowy 65-735

Sądem do rozpatrywania sporów oraz spraw nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie, jest sąd właściwy miejscu wykonywania działalności sprzedającego czyli Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Plac Słowiański 2, 65-980 Zielona Góra

PayLane:

Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

Śledź nas na Facebooku