Warunki ogólne

Sklep internetowy Athletic Sport, znajdujący się na stronie pod adresem www.athleticsport.pl umożliwia Kupującemu dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu wyłącznie na terenie Polski.
Do poprawnego korzystania z serwisu www.athleticsport.pl wymagana jest przeglądarka internetowa, najlepiej w aktualnej wersji, oraz włączona obsługa JavaScript.

Ochrona danych

Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez PHU TRANSIMPEX, ul. Stefana Batorego 81, 65-735 Zielona Góra(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.) oraz na wystawianie faktury bez podpisu Kupującego.

Administratorem danych osobowych Klienta jest P.H.U. TRANSIMPEX Robert Wawrzków, Konrad Wawrzków z siedzibą w Zielonej Górze (65177) przy ul. Sportowej 8/3, NIP: 9290117642, Regon: 006082619 zwany dalej sklepem sportowym ATHLETIC SPORT. Klienci mogą nawiązać kontakt Inspektorem Ochrony Danych (IOD), wyznaczonym przez P.H.U. TRANSIMPEX Robert Wawrzków, Konrad Wawrzków,  za pośrednictwem nr tel.: 786 818 676 lub poczty elektronicznej: sklep@athleticsport.pl.

  • Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez sklep sportowy ATHLETIC SPORT zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanym dalej RODO) - przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów w związku z którymi zostały zebrane.
  • Sklep sportowy ATHLETIC SPORT przetwarza dane osobowe Klientów w celu:
  • a) wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w szczególności w związku z rejestracją Konta lub złożeniem zamówień. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  •  b) wykonania ciążących na sklepie sportowym ATHLETIC SPORT obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  •  c) promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes sklepu sportowego ATHLETIC SPORT (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • W granicach wskazanych powyżej - sklep sportowy ATHLETIC SPORT może przetwarzać dane przy wykorzystaniu technik profilowania zakładających zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Celem takiego profilowania będzie jak najlepsze dopasowanie przekazywanych Klientowi treści, w tym wyświetlanych reklam, do potrzeb i zainteresowań owego Klienta – w oparciu o dostępne dane demograficzne oraz behawioralne. W przypadku, gdy zautomatyzowana decyzja wywołuje wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie nań wpływa,sklep sportowy ATHLETIC SPORT będzie przetwarzał dane wyłącznie za zgodą Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne dla sklepu sportowego ATHLETIC SPORT do wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.
  • Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w celu w przypadku, gdy sklep sportowy ATHLETIC SPORT będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.
  • Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Klientowi zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  • W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Realizacja zamówień

Ceny podane w sklepie internetowym Athletic Sport to ceny detaliczne brutto (zawierające podatek VAT) wyrażone w złotych polskich. Warunkiem realizacji zakupu jest akceptacja regulaminu i prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, który jest zamieszczony na stronach sklepu internetowego.
Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
Kupujący zobowiązany jest do podania adresu e-mail.
Warunkiem koniecznym do związania umową kupna-sprzedaży jest potwierdzenie dostępności zamówionych produktów. O dostępności lub jej braku klient jest powiadamiany. Zakupiony produkt, wolny od wad, zostanie wysłany Kupującemu, pod wskazany w formularzu zamówienia adres, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych przez firmę kurierską GLS wyłącznie na adres na terenie Polski. Zwykle jednak wysyłka jest tego samego dnia roboczego.
Sklep zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu realizacji zamówienia, wynikające z przyczyn od niego niezależnych, o czym klient zostanie powiadomiony i poproszony o wyrażenie zgody na nowy termin realizacji.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Dostępność produktów uzależniona jest od stopnia wyczerpania zapasów dlatego w przypadku braku towaru w magazynie Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany jak również o terminie realizacji zamówienia.
Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Wystawianie dokumentu sprzedaży następuje w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a PHU TRANSIMPEX, ul. Stefana Batorego 81, 65-735 Zielona Góra.
Zapłata za towar wraz z kosztami dostarczenia uiszczana jest gotówką pracownikowi firmy kurierskiej GLS przy odbiorze przesyłki, bądź przelewem na konto bankowe: ALIOR BANK 36 2490 0005 0000 4500 7657 0851. Kurier jest upoważniony do odbioru gotówki za zakupiony produkt. Dostępne są również szybkie płatności online przez Przelewy24 oraz płatności ratalne CA Raty.
Po uiszczeniu opłaty Kupujący ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.

Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów wysyłki, jeśli towar przekracza maksymalne rozmiary paczki kurierskiej, lub waży więcej niż 30kg.

UWAGA! Ceny w sklepie internetowym mogą być zupełnie inne niż ceny w sklepie stacjonarnym.

Kody Rabatowe

Dozwolone jest użycie jednego kodu rabatowego. Użycie więcej niż jednego kodu rabatowego, zobowiązuje kupującego do zapłaty za obniżenie kosztów zamówienia.

Zwroty i wymiany towaru

Kupujący może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania towaru zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. Z 2014 r. Nr 2 poz. 827), poprzez zwrot towaru w stanie nienaruszonym (zapieczętowanym), nieużywanym. Koszt usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika pokrywa w tym przypadku Kupujący.
Zwracany towar powinien być wysłany na adres: ATHLETIC SPORT, 65-735 Zielona Góra, ul. Batorego 81 (CH Intermarche). Aby odstąpić od umowy należy poinformować sprzedającego, korzystając z formularza o odstąpieniu od umowy, dostępnego do pobrania tutaj.

Istnieje możliwość wymiany towaru na produkt w innym rozmiarze, kolorze pod warunkami, że zwracany towar jest nieużywany, czysty, pozbawiony zapachów, posiada metki, niezniszczone opakowanie oraz, że istnieje możliwość wymiany związana z dostępnością towaru w magazynie sklepu.
Koszt przesyłki wymienionego z winy Kupującego towaru (np. źle dobrany rozmiar) pokrywa Kupujący.
Sklep Athletic Sport nie odbiera zwrotów przesyłek wysyłanych za pobraniem. Podstawą przyjęcia zwrotu jest dołączenie oryginału dokumentu sprzedaży.
W przypadku zwrotu towaru prosimy Kupującego o podanie numeru konta bankowego w celu ograniczenia kosztów związanych z przesłaniem pieniędzy.
Sklep internetowy Athletic Sport zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Kupującego, który zwraca zamówiony towar bez podania przyczyny.
Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

Informacje na temat zwrotów i wymian do pobrania tutaj.

Gwarancje i reklamacje

Towar sprzedawany w sklepie internetowym Athletic Sport jest objęty gwarancją producenta bądź importera.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, które powstały podczas transportu, będę rozpatrywane tylko w momencie odbioru paczki w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia będzie spisanie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera.
W przypadku ewentualnych reklamacji należy kontaktować się biurem PHU TRANSIMPEX (Athletic Sport). Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu na adres: ATHLETIC SPORT, 65-735 Zielona Góra, ul. Batorego 81 (CH Intermarche) wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną.
Firma PHU TRANSIMPEX ma 14 dni na podjęcie decyzji i poinformowanie Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji.
W przypadku uznania reklamacji zakupiony towar podlega naprawie, wymianie lub zwrotowi gotówki.
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji zakupiony towar jest odsyłany do Kupującego z decyzją: Oddalone, bądź : Reklamacja nieuzasadniona.
Towar, którego zwrot, reklamacja bądź wymiana nie zostanie uznana (odesłana po wymaganym terminie, nie zawierająca dowodu zakupu bądź pisma reklamacyjnego, bez metki czy opakowania, zabrudzony) będzie odesłany na koszt Kupującego. W razie problemów z funkcjonowaniem usług zapewnianych przez sklep internetowy (np. błędy w działaniu formularza rejestracyjnego, konta klienta) należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za sprawy techniczne sklepu internetowego. Osoba taka wymieniona jest w zakładce kontakt.

Formularz reklamacji do pobrania.

Informacje uzupełniające

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości w sprawie przesyłki czy procedury z nią związanej prosimy o kontakt telefoniczny 786 818 676 lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@athleticsport.pl.
Sklep internetowy Athletic Sport prowadzony jest przez firmę PHU TRANSIMPEX mającą siedzibę w Zielonej Górze, przy ulicy Sportowej 8/3, o numerze NIP 929-011-76-42. Miejsce wykonywania działalności znajduje się w Zielonej Górze, na ulicy Stefana Batorego 81, kod pocztowy 65-735

Sądem do rozpatrywania sporów oraz spraw nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie, jest sąd właściwy miejscu wykonywania działalności sprzedającego czyli Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Plac Słowiański 2, 65-980 Zielona Góra